கறவை மாடுகளை தாக்கும் மடி நோயும், தடுப்பு முறையும்

தமிழகத்தில் அதிக பால் தரும் ஜெர்ஸி மற்றும் ஹோல்ஸ்டின் பிரிசியன் கலப்பினப் பசுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளன. இத்தகைய அதிக பால் கொடுக்கும் கலப்பினப் பசுக்களில் நாட்டினப் பசுக்களைக் காட்டிலும் நோய் எதிர்ப்புத் திறன்…

View More கறவை மாடுகளை தாக்கும் மடி நோயும், தடுப்பு முறையும்