விதை உற்பத்தியில் உயரிய தொழில்நுட்பங்கள்

வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்கி விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதில் விதைகள் பெரும் பங்குவகிக்கின்றன. வித்தே விளைவின் ஆதாரம், விதை பாதி, வேலை பாதி, சொத்தைப் போல் வித்தைப் பேண வேண்டும், கலக்க விதைத்தால் களஞ்சியம்…

View More விதை உற்பத்தியில் உயரிய தொழில்நுட்பங்கள்

சூரியகாந்தியில் வீரிய ஒட்டு விதை உற்பத்தி தொழில்நுட்பம்

சூரியகாந்தி நிலக்கடலைக்கு அடுத்தபடியாக மிக அதிகமான பரப்பளவில் பயிரிடப்படும் ஒரு முக்கியமான எண்ணெய் வித்துப் பயிராகும். நம் நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் எக்டர் பரப்பளவில் பயிரிடப்படுகிறது. சூரியகாந்தி எல்லா இடத்திலும், எல்லா பருவத்திலும்…

View More சூரியகாந்தியில் வீரிய ஒட்டு விதை உற்பத்தி தொழில்நுட்பம்

தரமான பருத்தி விதை உற்பத்தி செய்யும் முறைகள்

பருத்தி இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பணப்பயிர்களில் ஒன்றாகத் திகழ்வதுடன், நம் நாட்டுக்கு அந்நிய செலவாணியை ஈட்டித்தருவதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. பருத்தி விளைச்சலில் இந்தியா முதலிடம் வகித்த போதிலும், உற்பத்தியில் ஐந்தாவது இடம் பெறுகிறது.…

View More தரமான பருத்தி விதை உற்பத்தி செய்யும் முறைகள்

எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி

எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி நவீன தொழில்நுட்பங்கள் தரமான எண்ணெய்வித்து விதைகள், புதிய இரகங்கள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மட்டு மே உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான எளிய வழியாகும். நிலக்கடலையில் புதிய ரகங்களான…

View More எண்ணெய் வித்துப் பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி

தக்காளி விதை உற்பத்தி செய்வது எப்படி ?

தக்காளி விதை உற்பத்தி முறைகள் விதை உற்பத்திக்கு ஏற்ற நிலத் தேர்வு நாற்றாங்கால் தேர்வு மற்றும் பராமரிப்பு களைக்கட்டுப்பாடு பயிர் பாதுகாப்பு அறுவடைக்கு ஏற்ற தருணம் விதை சேமிப்பு விதை நேர்த்தி விதைச் சான்றளிப்பு…

View More தக்காளி விதை உற்பத்தி செய்வது எப்படி ?

அவசியமானது விதைப் பெருக்கம் குறித்து அறிவது

விதைப் பெருக்கம் தலைமுறை விதைப் பெருக்க முறை வல்லுநர் விதை ஆதார விதை சான்று விதை விதை பெருக்க விகிதம் தலைமுறை விதைப் பெருக்க முறை தலைமுறை விதைக் பெருக்கமுறை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட…

View More அவசியமானது விதைப் பெருக்கம் குறித்து அறிவது

விதை கிராமம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

விதை கிராமம் விதை கிராமம் விதை கிராமம் என்றால் என்ன? விதை கிராமங்கள் ஏற்படுத்துதல் விதை விநியோகம் கொள்திறன் அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் விதை கிராம திட்டம் பயிர்கள் விதை சுத்திகரிப்பு மையம் ஏற்படுத்துதல் தகவல்…

View More விதை கிராமம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்