வேளாண்மைத் துறையில் என்ன படிக்கலாம் ? எங்கு படிக்கலாம் ?

எந்த ஒரு துறையிலும் தொய்வும், சரிவும் ஏற்படலாம். ஆனால் ஒருபோதும் சரிவையோ, வீழ்ச்சியையோ சந்தித்திராத துறை என்றால் அவை வேளாண்மைத்துறையும், தோட்டக்கலைத்துறையுமே. காரணம், உலகம் உயிர்ப்புடன் இயங்குவதற்குத் தேவையான உணவை உற்பத்தி செய்வது வேளாண்மைத்துறை…

View More வேளாண்மைத் துறையில் என்ன படிக்கலாம் ? எங்கு படிக்கலாம் ?