பாரம்பரிய நெல் ரகம் அறுபதாம் குறுவை சாகுபடி செய்து எப்படி ?

பாரம்பரிய நெல் ரகங்களில் அறுபதாம் குறுவையும் ஒன்று. அறுபதாம் குறுவை என்ற பெயருக்கு காரணம் அறுபதி நாட்களில் அதாவது இரு மாதத்தில் அறுவடை செய்யக்கூடிய நெல் ரகம் ஆகும். குறுவை என்றால் குறுகிய நாட்கள்…

View More பாரம்பரிய நெல் ரகம் அறுபதாம் குறுவை சாகுபடி செய்து எப்படி ?

பாரம்பரிய நெல் ரகம் அன்னமிளகி

நம் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேலாக நெல் ரகங்கள்  விளைந்துள்ளது என்பது பெரும் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. அதே நேரத்தில் அதில் இப்பொழுது 174 மட்டுமே புழக்கத்தில் உள்ளது என்பது சோகத்தை அளிக்காமல் இல்லை.  அதிலும்…

View More பாரம்பரிய நெல் ரகம் அன்னமிளகி