விவசாயம் முதல் வேளாண் கருவிகள் வரையிலான அனைத்து தகவல்களையும் “தமிழ் விவசாயம்” தளத்தில் ஒருங்கே காணலாம்.

உழவின்றி உலகில்லை என்று உவகை கொள்வோம். அத்தொழிலையே நாம் அனைவரும் முதன்மையாய் செய்வோம் “தமிழ் விவசாயம்” தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி Email: tamilvivasayam1947@gmail.com

பகிருங்கள்